"มุ่งเน้นการบริการอย่างมีคุณภาพ เลือกสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน ตอบสนองความต้องการของลูกค้า"

ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

คิดจะซื้อแบบประกัน คิดถึงเมืองไทยประกัน

วางแผนทางภาษี

เปลี่ยนภาษีเป็นเงินออม

ประกันสุขภาพ

เจ็บป่วย ไม่ต้องสำรองค่ารักษาพยาบาล

หลักประกันของครอบครัว

เลือกประกันให้คนในครอบครัวของคุณ

ประกันอุบัติเหตุ

ไม่ต้องสำรองจ่ายเพียงแค่ยื่นบัตร

หลากหลายแบบประกัน คัดสรรมาเพื่อคุณ

หากกำลังมองหาแบบประกันที่เหมาะกับตัวคุณ เลือกเมืองไทยประกันชีวิต

ประกันสุขภาพ

คุ้มครองการรักษาแบบแอดมิทนอนโรงพยาบาล มีบัตร Health care card ให้ยื่นบัตรไม่ต้องสำรองจ่าย

ประกันอุบัติเหตุ

คุ้มครองทั้งการเสียชีวิตและอวัยวะจากอุบัติเหตุทั่วโลก

ประกันชีวิตกลุ่ม

การประกันที่ให้ความคุ้มครองกับกลุ่มบุคคล ภายใต้กรมธรรม์ฉบับเดียวกัน

หลักประกันครอบครัว

เหมาะกับวัยที่กำลังสร้างครอบครัว สร้างหลักประกันเพื่อความมั่นคง

วางแผนหลังเกษียณ

ความคุ้มครองชีวิตให้คุณอุ่นใจในหลักประกัน และมีรายได้สำหรับใช้จ่ายอย่างพอเพียงในช่วงวัยเกษียณอายุ

เงินฝากระยะสั้นดอกเบี้ยสูง

ความคุ้มครองที่มั่นคงและคุ้มค่ากับเงินออมระยะสั้น สำหรับคนที่คุณรัก

ประกันชีวิตควบการลงทุน

มอบความคุ้มครองชีวิตและเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงกว่าแบบประกันชีวิตทั่วไป

วางแผนทางภาษี

สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีพร้อมรับผลตอบแทนที่แน่นอน