ลดหย่อนภาษี รับเงินบำนาญ

ลดหย่อนภาษี รับเงินบำนาญ
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ครบอายุ 59 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ครบอายุ 90 ปี

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน

การตรวจสุขภาพ

เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

การซื้อสัญญาเพิ่มเติม

สามารถซื้อได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม

*ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

 **หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนได้รับเงินบำนาญครบ 10 ปี จะได้รับมูลค่าเงินปัจจุบันของเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายครบ 10 ปี 

หมายเหตุ

เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 194 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 28 ก.พ. 2554

 

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง
นับตั้งแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
ประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

สอบถามรายละเอียด


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *