เมืองไทย Unit Linked Regular Premium

ประกันชีวิตควบการลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลการดำเนินงานของกองทุน

อายุรับประกัน 1 เดือน - 70 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ครบอายุ 99 ปี

เบี้ยประกันภัย รายเดือน 2,000 บาท, ราย 3 เดือน 6,000 บาท, ราย 6 เดือน 10,000 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

ประเภท กองทุน ผู้จัดการกองทุน ผลตอบแทนย้อนหลัง
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี
(ต่อปี)
ตั้งแต่ต้นปี
ตราสารหนี้ K Corporate Bond* 2.7% 2.32% 3.25% 0.98% 3.25%
Benchmark คือ เกณฑ์มาตราฐานตราสารหนี้ทั่วไป 4.73% 4.44% 3.30% 1.25% 3.30%
กองทุนผสม K Lifestyle 2500 0.98% 0.51% 1.59% 3.12% 1.59%
Benchmark คือ (General 94% + SET6%) changed on May 24, 2013 0.35% 0.51% 1.49% 2.60% 1.49%
K Lifestyle 2510 2.44% -0.78% 0.16% 2.96% 0.16%
Benchmark คิอ (General 81% + SET19%) changed on May 24, 2013 0.22% -0.72% 0.28% 2.95% 0.28%
K Lifestyle 2520 4.07% -0.36% 0.18% 4.07% 0.18%
Benchmark คือ General 71% + SET29%) changed on May 24, 2013 -0.35% -2.44% -1.49% 2.41% -1.49%
K Lifestyle 2530 4.45% -1.29% -0.96% 3.90% -0.96%
Benchmark คือ (General 61% + SET39%) changed on May 24, 2013 -0.92% -4.13% -3.25% 1.85% -3.25%
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหุ้น K Valued Stock -7.54% -14.40% -15.91% -2.91% -15.91%
Krungsri Dividend Stock -5.40% -13.59% -14.22% -6.10% -14.22%
Aberdeen Growth Fund -2.50% -10.19% -12.70% -0.50% -12.70%
Aberdeen Siam Leaders Fund -3.01% -11.42% -13.97% -1.92% -13.97%
Aberdeen Small Cap Fund 1.65% -2.16% -1.28% 6.85% -1.28%
Benchmark คือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ -4.52% -14.39% -14.00% -7.47% -14.00%
K Flexible Equity 2.81% -7.54% -7.70% 2.19% -7.70%
Benchmark คือ Average Benchmark (General & SET) -1.66% -6.31% -5.53% 0.84% -5.53%
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ K China Equity 7.64% -16.44% 2.34% 8.32% 2.34%
Benchmark คือ MSCI China Capped 10% Index (N) adjusted by hedging cost against currency risk. 4.28% -16.61% -1.45% 5.12% -1.45%
K USA Equity 10.77% 7.30% 12.99% 18.94% 12.99%
Benchmark คือ S&P 500 Index US Adjust Hedging Cost 7.79% 2.38% 2.62% 16.50% 2.62%
K-Europe Equity 9.84% 2.82% 15.96% n/a 15.96%
Benchmark คือ 75% of S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return adjusted by the foreign exchange rate risk hedging cost 6.45% 0.53% 13.62% 9.23% 13.62%
K GLOBE 4.56% 2.89% 7.57% 38.55% 7.57%
Benchmark คือ MSCI All Country World 4.56% 1.45% 4.92% 39.43% 4.92%
K Global Healthcare Equity Fund 6.92% -5.64% 4.23% n/a 4.23%
Benchmark คือ 75% of MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) adjusted by the foreign exchange rate risk hedging cost and 25% no hedging 7.89% -0.23% 10.10% n/a 10.10%
K Japan Equity Fund 10.55% -5.41% 10.73% n/a 10.73%
Benchmark คือ 75% of Tokyo Stock Exchange 1st Section(TOPIX)(TR) adjusted by the foreign exchange rate risk hedging cost and 25% no hedging 9.67% -2.15% 15.76% n/a 15.76%
Aberdeen Asia Pacific Equity 1.33% -8.72% -6.85% -0.69% -6.85%
Benchmark คือ ดัชนี MSCI AC AP ex JAPAN CR 3.78% -7.91% -3.38% 1.21% -3.38%
กองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก K Gold -4.61% -8.42% -8.99% -12.25% -8.99%
Benchmark คือ LBMA Gold Price Index Adjust Hedging Cost -4.81% -8.25% -8.5% -12.41% -8.5%

ที่มา: บลจ. กสิกรไทย บลจ. กรุงศรี และ บลจ. อเบอร์ดีน
หมายเหตุ: ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

สอบถามรายละเอียด


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *