เมืองไทย คุ้มครองตลอดชีพ 99/20

ประกันชีวิตตลอดชีพ 99/20
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ชำระเบี้ย 20 ปีคงที่ตลอดสัญญา

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ครบอายุ 99 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ

ทุนประกันขั้นต่ำ 150,000 บาท

การตรวจสุขภาพ

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

การซื้อสัญญาเพิ่มเติม

ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมอื่นแนบท้ายกรมธรรม์ได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ชาย อายุ 35 ปี รับความคุ้มครองสูง เบี้ยประกันไม่แพง

แผนความคุ้มครอง ออมปีละ รับส่วนลดปีละ ออมสุทธิปีละ ออมครบ 20 ปี

ครบสัญญา 20 ปี

1,000,000 25,950 6,000 19,950 399,000 422,000
5,000,000 129,750 30,000 99,750 1,955,000 2,110,000
10,000,000 259,500 60,000 199,500 3,990,000 4,220,000
50,000,000 1,297,500 300,000 997,500 19,950,000 21,100,000
100,000,000 2,595,000 600,000 1,955,000 39,900,000 42,200,000

ผู้หญิง อายุ 30 ปี รับความคุ้มครองสูง และชำระเบี้ยถูกกว่าผู้ชาย

ออมเงิน 12,950 บาท สร้างมรดกเงิน 1,000,000 บาท (รายเดือน 1,140 บาทเท่านั้น)

สร้างมรดกเงิน 100,000,000 บาท ออมเงิน 1,295,000 บาทต่อปี (เหมาะสำหรับป้องกันธุรกิจครอบครัว)

 

  • สร้างหลักประกันเงินล้าน* ให้กับครอบครัวได้สบายๆ ด้วยเงินครบสัญญาสูง 100%** 
  • คุ้มครองชีวิตสูงถึง 100%** ยาวนานถึง 99 ปี แต่ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 20 ปี
  • จ่ายเบี้ยประกันภัยไม่แพง
  • ทำได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน – 65 ปี

* สำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท
** เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

 

ส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัยรายปีต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) ส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัย (บาท)
150,000 – 199,999 ไม่มี
200,000 – 249,999 1.00
250,000 – 399,999 3.00
400,000 – 999,999 4.00
ตั้งแต่ 1,000,000 ขึ้นไป 6.00
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนลดเบี้ยประกันภัย

หมายเหตุ

สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

  1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์
    หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
  2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
  3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัย อายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

สอบถามรายละเอียด


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *